Back to top

Dan Perjovschi: dialog mezi kresbami a plakáty

Slavnostního zahájení výstavy plakátů „Když zdi mluví!“ v Domě evropských dějin se zúčastnil také světoznámý výtvarník Dan Perjovschi. Po prohlídce výstavy začal přímo na stěnách muzea vytvářet vlastní kresby inspirované vystavenými díly.

Jeho provokativní a přitom inteligentní a velmi trefné kresby tak vstupují s vystavenými plakáty v pozoruhodný dialog.

V červenci přijel Dan Perjovschi do muzea znovu, aby své kresby dokončil. Při té příležitosti uskutečnil improvizovanou přednášku pro návštěvníky, kteří tak dostali jedinečnou příležitost dozvědět se více o světě, který umělec svými kresbami vytváří.

Proevropsky orientovaný Dan Perjovschi se ve své tvorbě zaměřuje mimo jiné na společenskou, politickou a ekonomickou kritiku. Obrázky, které je možné prohlédnout si níže v mediální galerii, ukazují časové a prostorové vazby mezi historickými plakáty a současnými kresbami umělce.

GALLERY