Back to top

EVROPA V TROSKÁCH

Pro Evropu byl bodem zvratu rok 1914. Evropa vládla světu politicky, hospodářsky i kulturně.

Vypuknutí první světové války, první masové války s nasazením techniky, však způsobilo nebývalou zkázu na bitevním poli a ve společnosti obecně. Tato katastrofa zahájila nejvražednější století v evropské historii a její traumatické důsledky se hluboce vryly do evropské paměti.

V důsledku první světové války se rozpadly staré říše a vznikly nové státy. Postupně sílil vliv pacifismu a myšlenky evropské integrace.

Druhá světová válka je často popisovaná jako „totální válka“, protože stírala rozdíly mezi vojáky a civilisty. Miliony lidí se staly oběťmi masových poprav, deportací, hladovění, nucené práce, koncentračních táborů a bombardování.

Vchod do Evropy v troskách - třetí patro

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

Vypuknutí první světové války, první masové války s nasazením techniky, způsobilo nebývalou zkázu na bitevním poli a ve společnosti obecně. Tyto čtyři roky otřásly Evropou a jejími základy, neboť ji vtáhly do světového konfliktu dosud nevídaných rozměrů.

Tato katastrofa zahájila nejvražednější století v evropské historii a její traumatické důsledky se hluboce vryly do evropské paměti.

TOTALITA VERSUS DEMOKRACIE

V důsledku první světové války se rozpadly staré říše a vznikly nové státy. Postupně sílil vliv pacifismu a myšlenky evropské integrace.

Po celé Evropě se rozvíjely parlamentní demokracie, zatímco Sovětský svaz se stal první komunistickou diktaturou. Do roku 1939 však převážná část těchto demokracií selhala a většina Evropanů žila v autoritářských či totalitních režimech, které násilně ovládaly veřejný a soukromý život a omezovaly osobní svobody.

Nacisté se v roce 1933 chopili moci a nastolili totalitní režim, který pokládal árijské Němce za biologicky nadřazenou panskou rasu předurčenou k tomu, aby vládla Evropě. Na Židy byla svalována vina za problémy Německa a byli obviňováni ze spiknutí k ovládnutí světa.

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

Druhá světová válka je často popisovaná jako „totální válka“, protože stírala rozdíly mezi vojáky a civilisty. Miliony lidí se staly oběťmi masových poprav, deportací, hladovění, nucené práce, koncentračních táborů a bombardování.

Za nacistické vlády byly zavražděny miliony lidí v systematických sociálních a etnických čistkách. Genocida evropských Židů nemá z hlediska svého rozsahu a byrokratické formy v dějinách obdoby. Ve střední a východní Evropě měla tato válka obzvláště brutální charakter, neboť se zde střetly národní socialismus a stalinismus.

PLODY ZKÁZY

Ve druhé světové válce zemřelo podle odhadů 60 milionů lidí, z nichž téměř dvě třetiny byli civilisté. Samotná čísla však nedokážou zprostředkovat celou šíři osobních tragédií ani katastrofální dopad těchto událostí na různé skupiny lidí. Shromážděné předměty vyprávějí lidské příběhy na pozadí těchto událostí a apelují na nás, abychom uvažovali o tom, jak se lidé vyrovnávají s traumaty a ztrátami takového rozsahu.