Back to top

EVROPA: SVĚTOVÁ VELMOC

19. století bylo revolučním obdobím evropských dějin a dobou velkého přerodu ve všech oblastech života. Lidská a občanská práva, demokracie a nacionalismus, industrializace a systémy volného trhu, to vše ohlašovalo období změn a nových možností.

Na konci století byla Evropa na vrcholu své celosvětové moci. Doutnalo v ní však sociální napětí a mezinárodní řevnivost, které explodovaly v konfliktu na počátku 20. století.

Entrance to Europe a global power - third floor

POLITICKÉ ZMĚNY

19. století bylo stoletím revolucí! V celé Evropě se lidé inspirovaní Velkou francouzskou revolucí, která vypukla v roce 1789, bouřili proti vládnoucím vrstvám a bojovali za rozvoj občanských a lidských práv, demokracie a národní nezávislosti.

Z revolučních požadavků se začal formovat nacionalismus, který lidem sliboval větší podíl na demokratickém řízení. Jeho ideologie však měla výlučný charakter, neboť svět měl být rozdělen na národní území obývaná etnicky příbuzným obyvatelstvem. Někteří evropští vizionáři nicméně doufali v dosažení jednoty na celém kontinentu, nikoliv pouze ve vytvoření národních států.

TRHY A LIDÉ

Pára, kouř, továrny, hluk – to vše ohlašovalo nástup průmyslové revoluce ve Velké Británii. Průmyslová výroba se pak v různé míře rozšířila po celé Evropě a proměnila ji ve světové centrum industrializace, financí a obchodu. Nové technologické inovace umožnily průmyslový pokrok, přičemž hnací sílou rozvoje těžkého průmyslu byly parní stroje. Výrobní postupy se zcela změnily a ve velkých továrnách s tisíci zaměstnanců se masově vyrábělo průmyslové a spotřební zboží.

VĚDA A TECHNIKA

Evropu na sklonku 19. století charakterizovala rychlost, dynamičnost a víra v pokrok. Železnice, elektřina, kinematografie, fotografie a nové teorie ve vědě a medicíně potvrzovaly vedoucí úlohu Evropy v tomto věku rychlého technického rozvoje. Na obzoru se rýsovaly lepší časy.

Nástup éry železnice dokládal předstih Evropy, která si ve světě upevnila vedoucí technologické postavení. Evropa zažívala rozsáhlou industrializaci a všem sociálním vrstvám se otevřely možnosti k cestování na velké vzdálenosti.

IMPERIALISMUS

V 19. století měla Evropa celosvětově dominantní postavení. Koloniální velmoci pokračovaly v expanzi a kolonií přibývalo. Vše poháněla kupředu průmyslová revoluce. Kolonie se staly nejenom zdrojem nerostných surovin i luxusního zboží pro vzrůstající spotřebitelskou poptávku, ale i příslibem obrovského odbytiště pro evropské produkty. Porušování lidských práv a sociální nerovnost byly tolerovány jako nevyhnutelná součást „zcivilizování“ divochů. Na postupný konec otroctví navázaly nové formy nesnášenlivosti a rasismu.

V roce 1914 již evropské státy ovládaly zhruba 30 % světové populace. Evropa se po staletí podílela na zámořských objevech i na dálkovém obchodě, avšak svůj vliv na ostatních kontinentech dokázala prosadit teprve díky průmyslové revoluci.