Back to top

Muzea zkoumají evropské dějiny odpadků

Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Proč by měla muzea mluvit o odpadcích? Je to téma, které ze své podstaty zůstává na okraji našeho zájmu. Věcem, které vyhazujeme a o které už nestojíme, totiž obvykle nevěnujeme příliš velkou pozornost. A přesto je odpad jedním z největších problémům naší doby. Právě muzea, která mají sloužit ke vzdělávání, reflexi a diskuzi, jsou ideálním místem k tomu, abychom se nad tímto tématem hlouběji zamysleli.

Dům evropských dějin zahájil v roce 2021 muzejní projekt, který se zabývá tématem odpadu v Evropě z historické perspektivy a upozorňuje na to, že odpadky nám mohou říci mnohé o proměnách společnosti. O tomto tématu připravuje novou výstavu a současně oslovil jedenáct muzeí v deseti evropských zemích, které se v místě svého působiště nebo celostátně věnují přírodní historii, etnologii a archeologii. Vybraná muzea společně přemýšlejí o tom, jak by své sbírky, programy a aktivity mohla využít k tomu, aby o tuto problematiku vzbudila zájem i u svých návštěvníků.

Dům evropských dějin vytvoří s oslovenými evropskými muzei internetovou platformu, která bude uvedena do provozu začátkem roku 2023 současně se zahájením dočasné výstavy v Bruselu. Partnerská muzea budou v celé Evropě souběžně nabízet společný program aktivit na internetu i ve svých výstavních prostorách.

Problematiku odpadu budou pojímat celoevropsky a interdisciplinárně v rámci následujících tematických okruhů a cílů:

SBÍRKY: Najít společné jmenovatele předmětů z různých zemí a definovat charakteristiky a různé významy odpadu napříč disciplínami.

PŘÍBĚHY: Vést rozhovory s místními komunitami v celé Evropě a tematizovat vztah lidí k odpadu.

EKOSYSTÉMY: Sdílet poznatky a zvyšovat povědomí o odpadu a o jeho vlivu na životní prostředí.

„POPELÁŘSKÝ NETWORKING“: Shromáždit poznatky z mnohojazyčných zdrojů a z různých regionů, oborů a komunit o tom, jak v praxi nakládají s odpady.

MUZEJNÍ AKTIVISMUS: Sdílet osvědčené postupy a zdroje a tak zajistit, aby muzea měla vždy na zřeteli udržitelnost.

 

Partneři

 

Rakouské Národopisné muzeum (Vídeň, Rakousko)

„Naše muzeum, které se nachází v centru hlavního města Rakouska, je (názorově) otevřenou institucí a platformou pro diskuzi o historických i současných kulturních a společenských otázkách. Zajímají nás debaty a příklady z praxe, které staví environmentální, sociální a genderovou spravedlnost do nového světla. Aplikace tohoto přístupu na téma odpadků a smetí a spolupráce na evropské úrovni je pro nás vítanou výzvou!“

 

Estonské národní muzeum (Tartu, Estonsko)

„V naší stálé expozici Setkávání a v krátkodobých projektech se věnujeme také moderní společnosti a životnímu prostředí. Tím, že sbíráme příběhy pobaltských zemí a prezentujeme je v Estonském národním muzeu v Tartu, které vyrostlo v prostoru bývalého letiště Raadi, rovněž odhalujeme dlouhodobé procesy a historii životního prostředí.“

 

Nadace Muzea Ettora Guatelliho (Ozzano Taro, Itálie)

„Muzeum Ettora Guatelliho se v průběhu let často zabývalo tématy ekologie a odpadu. Na jaře 2022 jsme otevřeli výstavu nazvanou „Odpad: lidé, věci, místa“, která se Ettorovým oblíbeným tématům věnuje z aktuálního hlediska.“

 

Muzeum evropských kultur – Státní muzea v Berlíně (Německo)

„V roce 2019 jsme vypracovali koncepci sbírky, v níž jsme mimo jiné stanovili hlavní tematické oblasti, na které se budeme v následujících letech zaměřovat při rozšiřování sbírek a pořádání výstav Muzea evropských kultur. Mezi hlavní témata jsme zařadili i udržitelnost. Tato důležitá společenská otázka totiž odráží každodenní návyky uchovávání nebo vyhazování věcí a vypovídá o tom, jak se stavíme k jejich opravám, recyklaci a opětovnému použití.“

 

Muzeum moderních dějin v Celje (Slovinsko)

„Jsme společensky angažovaným muzeem, které přemýšlí i o budoucnosti, a proto zkoumáme důležitá témata související s důsledky našeho životního stylu a snažíme se prosazovat a usnadňovat pozitivní změny.“

 

Muzeum života ve Valonsku – Lutyšsko (Belgie)

„Příští výstavu otevřeme v roce 2022. Věnovali jsme ji odpadu, převážně ve Valonsku, ale všímáme si i celé Belgie a Evropy. Jsme proto velmi rádi, že se můžeme účastnit tohoto evropského projektu a sdílet zkušenosti s jinými muzei, počínaje Domem evropských dějin.“

 

Národní muzeum rumunského zemědělce (Bukurešť, Rumunsko)

„V našem muzeu provádíme etnologický výzkum a pořádáme výstavy o velmi důležitých společensko-kulturních otázkách v nedávné minulosti. Některá témata badatelsky velmi úzce souvisí s odpadem.“

 

 

Přírodovědné muzeum ve Vídni (Rakousko)

„Přírodovědné muzeum si přeje přispívat k udržitelnému rozvoji v Rakousku, v Evropě i na celém světě. Provádíme proto špičkový odborný a interdisciplinární výzkum a účastníme se různých výzkumných projektů, zpřístupnili jsme sbírky širší veřejnosti pomocí digitálních technologií, používáme inovativní, inkluzivní a podnětné didaktické metody a v neposlední řadě chceme být do roku 2030 zcela uhlíkově neutrální.“

 

Národní etnografické muzeum (Varšava, Polsko)

„K iniciativě Domu evropských dějin jsme se připojili proto, že mezi našimi projekty a výstavami s vaším partnerským programem o dějinách odpadu vidíme spojitost. Pro náš interní tým, který se zaobírá ekologií a udržitelností, je tento projekt velkou příležitostí ke kritickému zamyšlení nad otázkou odpadu. Je ale i podnětem pro celé muzeum, aby hledalo způsoby, jak naše sbírky nově koncipovat. Je nám radostí sdílet zkušenosti a znalosti s muzei v celé Evropě.“