Back to top

Covid píše historii

Statue of man on park bench with mask

Platforma pro muzea z celé Evropy

Dům evropských dějin zahájil projekt shromažďování zpráv o životě v Evropě během pandemie nazvaný „Dokumentování Covidu“. Zatím se zaměřoval především na problematiku solidarity, naděje a budování komunit. Dalším krokem je sdílení zkušeností a výsledků rozličných sběratelských akcí jednotlivých muzeí. Na základě těchto akcí jsme schopni propojit, konfrontovat a porovnávat zkušenosti získané za přispění publika na celém kontinentu.

Podívejte se na všechny příspěvky partnerů.