Back to top

Rezervace

POZASTAVENÍ PROVOZU 26/10/20 - 30/11/20

Dům evropských dějin je určen návštěvníkům ze všech koutů Evropy a ze všech společenských skupin.

Jednotlivci nebo členové téže domácnosti si mohou rezervovat samostatnou prohlídku pomocí formuláře na níže uvedeném odkazu. Mají k dispozici interaktivní tablet se zvukovými, textovými a filmovými materiály o muzeu a stálé výstavě ve všech 24 jazycích EU. Tyto materiály zahrnují i zvláštní vysvětlení pro studenty a děti.

Návštěvníci mohou také poslouchat audioprůvodce přes vlastní zařízení a platformu Soundcloud. Odkazy jsou uvedeny na našich internetových stránkách, v oddíle věnovaném stálé expozici.

Upozorňujeme, že rezervace návštěvy Domu evropských dějin je povinná. Během naší otevírací doby lze návštěvu rezervovat v časových intervalech, které začínají každých 10 minut. Poslední rezervace je možná v 16:30. Rezervuje-li jednotlivec návštěvu pro více osob, tyto další osoby by měly být členy téže domácnosti.