Back to top
Rezervace

Dům evropských dějin je určen návštěvníkům ze všech koutů Evropy a ze všech společenských skupin.

Mají k dispozici interaktivní tablet se zvukovými, textovými a filmovými materiály o muzeu a stálé výstavě ve všech 24 jazycích EU. Tyto materiály zahrnují i zvláštní vysvětlení pro studenty a děti.

Návštěvníci mohou také poslouchat audioprůvodce přes vlastní zařízení a platformu Soundcloud. Odkazy jsou uvedeny na našich internetových stránkách, v oddíle věnovaném stálé expozici.

Skupiny deseti či více osob si musí návštěvu rezervovat předem.

Dostavte se prosím v zarezervovanou dobu, aby bylo možné dodržet všechna hygienická a bezpečnostní opatření.

------------------------

Díky novým opatřením, která Dům evropských dějin uplatňuje od svého opětovného otevření, mu byla udělena bruselská značka hygienické bezpečnosti („Brussels Health Safety Label“).

Brussels Health Safety Label