Back to top

Mezi váhou autority a dialogem: výzvy Domu evropských dějin

Christine Dupont
Články
21 Zář 2020
14 stran

Dům evropských dějin, který se nachází v centru evropské čtvrti v Bruselu, byl otevřen veřejnosti 4. května 2017. O tomto muzeu a o řadě výzev, před nimiž stálo a stojí, již toho bylo napsáno mnoho. Žádný příspěvek se však zatím nevěnoval tomu, jak muzeum vnímá 493 722 návštěvníků, kteří sem dosud zavítali.

Dostupné formáty a jazyky
POPIS

Tato kapitola vychází z malého počtu obdržených komentářů, které však jsou pro muzeum velmi cenné. Komentáře zahrnují reakce odborné veřejnosti a sdělovacích prostředků i zpětnou vazbu, kterou někteří návštěvníci poskytli během komentovaných prohlídek expozic.  Článek se zabývá celkovou koncepcí muzea a úkoly, které musí řešit jako veřejná historická instituce. Zvláštní pozornost je věnována komunikační strategii muzea, které pro tyto účely disponuje vlastními nástroji a prostředky. Článek taktéž pojednává o hlavních problémech, s nimiž se toto fascinující a komplexní muzeum setkává, z hlediska prezentace dějinných událostí, uspořádání výstavních sálů, sbírek a interakce s návštěvníky.

© 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/BostonImage Credit: Paul Ashton