Back to top

Evropanství – Dům evropských dějin v Bruselu

Constanze Itzel
Články
1 Led 2019
11 stran

V mnoha ohledech lze Dům evropských dějin označit za „muzeum s přesahem“. Tento článek toto tvrzení rozvíjí ze tří hlavních úhlů pohledu. Zaprvé, jak by bylo možné popsat evropskost tohoto muzea? Zadruhé, jak je zakomponováno v prostoru – jak v dané lokalitě, tak i v širším evropském prostoru? Zatřetí, jak se muzeu podařilo zasadit evropské dědictví do nového kontextu?

Dostupné formáty a jazyky
POPIS

Tato publikace je výstupem mezinárodního semináře na téma „Muzea a identity“, který se jako druhý v pořadí konal v rámci cyklu „Plánování muzea s přesahem“ pořádaném Muzeem Wilanowského paláce krále Jana III.

Publikace „Muzea a identity. Plánování muzea s přesahem“  je 20. svazkem v řadě Muzeologia, která vychází s finanční podporou zvláštního projektu Mezinárodní rady muzeí (ICOM), Muzea Wilanowského paláce krále Jana III., Národního muzea v Kielcích, Muzea moderního umění v Krakově (MOCAK) a Muzea krakovské župy ve Věličce.