Back to top

PUBLIKACE

Dům evropských dějin se snaží zvyšovat povědomí o evropských dějinách a podněcovat veřejnou diskusi o dědictví minulosti v dnešním světě.

Publikace seznamují návštěvníky s fungováním muzea, s myšlenkami, z nichž vychází, a s jeho obsahem v širším slova smyslu. Pomáhají jim připravit se na vlastní návštěvu muzea a po skončení návštěvy prohloubit nabyté znalosti.

V tomto oddíle získáte základní informace o stálé expozici, věnované hlavním událostem evropských dějin. K významným předmětům ve sbírkách je poskytnut podrobný popis a odborný výklad. 

K dispozici je rovněž množství odborných článků s diskusními příspěvky a analýzou témat týkajících se Domu evropských dějin.

OUR PUBLICATIONS
Zobrazit 1 – 3 7 položek

When Walls Talk!

From the propaganda of the World Wars and the Cold War to the explosion of cultural exchange, tourism and the emergence of multi-voiced social movements after the Second World War, complex layers of European division and unity are revealed through a selection of posters from the collection of the House of European History.Další informace

Fake for Real

V Domě evropských dějin v Bruselu se otevírá nová výstava věnovaná dějinám padělání. Návštěvníci se seznámí s historií padělků a falzifikátů od starověku po současnost a dozvědí se, jak je poznat a jak se před nimi chránit pomocí kritického myšlení.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Zobrazit 1 – 3 10 položek
Making HIstories cover - colonial images

Mezi váhou autority a dialogem: výzvy Domu evropských dějin

Dům evropských dějin, který se nachází v centru evropské čtvrti v Bruselu, byl otevřen veřejnosti 4. května 2017. O tomto muzeu a o řadě výzev, před nimiž stálo a stojí, již toho bylo napsáno mnoho. Žádný příspěvek se však zatím nevěnoval tomu, jak muzeum vnímá 493 722 návštěvníků, kteří sem dosud zavítali.Další informace