Back to top

PUBLIKACE

Dům evropských dějin se snaží zvyšovat povědomí o evropských dějinách a podněcovat veřejnou diskusi o dědictví minulosti v dnešním světě.

Publikace seznamují návštěvníky s fungováním muzea, s myšlenkami, z nichž vychází, a s jeho obsahem v širším slova smyslu. Pomáhají jim připravit se na vlastní návštěvu muzea a po skončení návštěvy prohloubit nabyté znalosti.

V tomto oddíle získáte základní informace o stálé expozici, věnované hlavním událostem evropských dějin. K významným předmětům ve sbírkách je poskytnut podrobný popis a odborný výklad. 

K dispozici je rovněž množství odborných článků s diskusními příspěvky a analýzou témat týkajících se Domu evropských dějin.

OUR PUBLICATIONS
Zobrazit 1 – 3 4 položek

Neklidné Mládí

Za posledních 70 let se mladí lidé proměnili z pasivních přihlížejících ve společenskou sílu, jež píše dějiny. Výstava představuje čtyři generace mladých lidí, kteří dospívali v klíčových obdobích evropské historie: koncem 40. let, v 60. letech a v 80. letech 20. století a na počátku 21. století. Věnuje se nejzásadnějším momentům života mladých – od vzdělání a zaměstnání přes utváření...Další informace

Zrod Domu evropských dějin

„Zrod Domu evropských dějin“ představuje historii vzniku tohoto muzea. Ve čtyřiceti čtyřech esejích vykresluje čtyřicet autorů fascinující a komplikovaný příběh jeho zrodu z různých odborných i osobních úhlů pohledu – ideje a výzvy, ambice a pochybnosti, překážky a jejich překonávání.

Kniha, která spolu s konferencí „Europe Exposed“ připomněla první výročí otevření Domu evropských dějin, je rozdělena do pěti částí.

Front cover of pocket guides with spiral

Kapesní průvodce

Při procházení hlavní expozicí si uvědomíte, že vám nevyprávíme příběhy jednotlivých evropských národů. Naopak, přejeme si zkoumat, jakým způsobem dějiny utvářely a utvářejí evropskou paměť a jak ovlivňují naše životy dnes i do budoucna. Stejně jako ve vlastním životě si některé věci chceme zapamatovat a na některé bychom raději zapomněli. Tutéž událost lze navíc samozřejmě vykládat z různých úhlů pohledu.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Zobrazit 1 – 3 4 položek
Front cover European Commemoration book

Budování Domu evropských dějin

Hlavní kurátorka Domu evropských dějin Andrea Morková hovoří ve svém článku o teoretickém základě, nosných myšlenkách a hlavních historických poselství, která byla rozhodující pro stálou expozici nového muzea. Další informace