Back to top

PUBLIKACE

Dům evropských dějin se snaží zvyšovat povědomí o evropských dějinách a podněcovat veřejnou diskusi o dědictví minulosti v dnešním světě.

Publikace seznamují návštěvníky s fungováním muzea, s myšlenkami, z nichž vychází, a s jeho obsahem v širším slova smyslu. Pomáhají jim připravit se na vlastní návštěvu muzea a po skončení návštěvy prohloubit nabyté znalosti.

V tomto oddíle získáte základní informace o stálé expozici, věnované hlavním událostem evropských dějin. K významným předmětům ve sbírkách je poskytnut podrobný popis a odborný výklad. 

K dispozici je rovněž množství odborných článků s diskusními příspěvky a analýzou témat týkajících se Domu evropských dějin.

OUR PUBLICATIONS
Zobrazit 1 – 3 7 položek

Když zdi mluví!

Věnuje se jak propagandě během obou světových válek a za studené války, tak i obrovskému rozmachu kulturních styků a cestovního ruchu a vzniku různých sociálních hnutí po druhé světové válce. Z plakátů ve sbírkách Domu evropských dějin jsme proto vytvořili výstavu „Když zdi mluví“, která odhaluje prvky, které Evropu sjednocují, a to v celé jejich složitosti a mnohovrstevnatosti, ale současně...Další informace

Fake for Real

V Domě evropských dějin v Bruselu se otevírá nová výstava věnovaná dějinám padělání. Návštěvníci se seznámí s historií padělků a falzifikátů od starověku po současnost a dozvědí se, jak je poznat a jak se před nimi chránit pomocí kritického myšlení.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Zobrazit 1 – 3 12 položek
Obálka knihy Hans-Gert Pöttering

Evropské svědomí: Životopis Hans-Gerta Pötteringa

Kniha „Evropské svědomí“ z pera historiků Michaela Gehlera and Marcuse Gonschora a s předmluvou Donalda Tuska je vynikajícím životopisným portrétem Hans-Gerta Pötteringa, bývalého předsedy Evropského parlamentu a iniciátora projektu Dům evropských dějin. Autoři svou knihu pojali široce, avšak s citem pro detail.Další informace