Back to top

PROČ DŮM EVROPSKÝCH DĚJIN?

VIZE

Dům evropských dějin je přední institucí prezentující historické události, které utvářely náš kontinent, z nadnárodního hlediska. Ve výkladu historie z evropského pohledu tak propojuje a srovnává historické zkušenosti, které máme společné, a jejich různé vnímání. Jeho cílem je také podněcovat výuku dějin z nadnárodní perspektivy.
 

POSLÁNÍ

Dům evropských dějin je místem, které se lidé bez ohledu na věk a původ mohou dozvídat více o evropské historii a společně se nad ní zamýšlet a diskutovat o ní. Naším hlavním cílem je přispívat k lepšímu porozumění evropské historie v celé její komplexitě, stimulovat výměnu myšlenek a zpochybňovat stereotypy.

Dům evropských dějin je nezávislým projektem Evropského parlamentu a součástí jeho návštěvnického programu. Nezávisí na žádné akademické instituci. Ve svých sbírkách má množství exponátů, které dokumentují historii evropské integrace, a uchovává tak vzpomínky, které nás spojují i rozdělují. Evropské dějiny jsou v něm prezentovány způsobem, který ukazuje, z kolika různých perspektiv lze dějinné události vnímat.

Naše nadnárodní sbírky, expozice a programy nabízejí nečekané a inspirativní zážitky. Rozvíjíme také partnerské vztahy s jinými institucemi ve snaze rozvíjet evropský rozměr v diskusi a výuce dějin. Dům evropských dějin je místem setkávání a výměn a jeho mnohotvárný výklad minulosti je klíčem k řešení těch nejdůležitějších otázek, před nimiž Evropa stojí v dnešní době.