Back to top

Předchozí dočasné výstavy

SETKÁVÁNÍ

5 Kvě 2017 - 31 Kvě 2018

(KONEC VÝSTAVY 2018)

Co obyvatele Evropy během staletí spojilo?

Najdeme stopy minulých kontaktů v naší současnosti?

Expozice SETKÁVÁNÍ se snaží z příběhů lidí, kteří cestovali a setkávali se, z představ o cestování, vystavených cestovních potřeb a vzájemných konfrontací i oboustranného obohacování sestavit pestrý kaleidoskop kulturních dějin Evropy.

Tato expozice je místem SETKÁVÁNÍ: můžete si zde vyzkoušet různé způsoby komunikace, které používali naši evropští předkové, když spolu obchodovali, bojovali nebo vyjednávali. Přijměte toto pozvání...

Yellow banner with young people shouting

Neklidné Mládí

1 Bře 2019 - 29 Úno 2020

(KONEC VÝSTAVY 2020)

Za posledních 70 let se mladí lidé proměnili z pasivních přihlížejících ve společenskou sílu, jež píše dějiny. Výstava představuje čtyři generace mladých lidí, kteří dospívali v klíčových obdobích evropské historie: koncem 40. let, v 60. letech a v 80. letech 20. století a na počátku 21. století. Věnuje se nejzásadnějším momentům života mladých – od vzdělání a zaměstnání...

Fake for Real

1 Čer 2020 - 31 Říj 2021

(ŘÍJEN 2020 - LEDEN 2022)

Setkáme-li se v každodenní rutině s čímsi senzačním, velkolepým a nadpřirozeným, stěží tomu odoláme. Uniknout z šedi každodenního života je přece tak lákavé! Hra klamu je však zábavná, jen když ji hrajeme z vlastní vůle. Oklame-li nás někdo bez našeho vědomí a pro svůj vlastní prospěch, ocitáme se v mnoha ohledech na straně poražených – přicházíme...

Živá historie: Dokumentace „Covidu“

1 Kvě 2020 - 31 Srp 2020

Na počátku roku 2020 zahájil Dům evropských dějin nový projekt – shromažďuje doklady o životě v Evropě v době koronavirové pandemie. Zaměřuje se přitom zvláště na fenomény solidarity, naděje a vzájemné pomoci. V těchto prostorech jsou vystaveny předměty, které jsme získali jako dary do našich sbírek.

Některé z nich byly od června do prosince 2020 vystaveny v místnosti „Fables Room“.

Covid píše historii

15 Čer 2020 - 31 Srp 2021

Dům evropských dějin zahájil projekt shromažďování zpráv o životě v Evropě během pandemie nazvaný „Dokumentování Covidu“. Zatím se zaměřoval především na problematiku solidarity, naděje a budování komunit. Dalším krokem je sdílení zkušeností a výsledků rozličných sběratelských akcí jednotlivých muzeí. Na základě těchto akcí jsme schopni propojit, konfrontovat a porovnávat zkušenosti získané za přispění publika na celém kontinentu.

Pages