Back to top

Hranice a mosty – migrace

Věk: 
12-15, 16-18
Jazyk: 
Dutch, English, French, German
POPIS

Otázka migrace je v dnešní Evropě žhavým tématem, ovšem proč? Na celém světě dochází k masovým přesunům obyvatelstva, což dokládají tragická úmrtí lidí na cestě přes Středozemní moře, ale například i tzv. odliv mozků v samotné Evropě. Toto téma zkoumá některé z důvodů těchto migračních toků a předkládá k zamyšlení příklady z evropské historie, které nám mohou pomoci dnešní dobrovolné i nucené přesuny lidi lépe pochopit.