Back to top

Putovní výstava Fake for Real

POPIS

Dům evropských dějin vyráží na cesty: Fake for Real. Dějiny padělků a podvrhů


Podle staré báje se Řekům podařilo oklamat obránce Tróje pomocí dřevěného koně. Podvody, podvrhy a padělky používají lidé už od nepaměti. Najdeme je v politice, ekonomice i v jiných sférách lidské činnosti. Právě těmto tématům se věnovala naše výstava Fake for real: Dějiny a padělků a podvrhů, která byla po dobu více než jednoho roku k vidění v hlavní budově Domu evropských dějin v Bruselu. Nyní vyráží výstava na cesty.

 

 

Výstava Fake for Real se zabývá tématem padělků v dějinách. Popisuje historické okolnosti jejich vzniku, zkoumá jejich vliv a ptá se na zájmy a motivy, které za nimi stály. Dozvíme se také, jak se podvrhy nakonec podařilo odhalit. Na výstavě je možné zhlédnout více než 50 exponátů ze sbírek Domu evropských dějin, seřazených chronologicky a uspořádaných podle šesti hlavních témat. Součástí výstavy jsou také filmové projekce a interaktivní hry.

 

Co bude možné na výstavě vidět?

Každý předmět vypráví nějaký příběh, ať už je to falešná Konstantinova donace a fabulované životopisy křesťanských světců, nebo padělaná umělecká díla a napodobeniny značkových výrobků. Na výstavě uvidíte umělecká díla, obrazy, historické dokumenty, mapy fiktivních zemí, traktáty o čarodějnictví či falešné důkazy použité k usvědčení důstojníka francouzského dělostřelectva Afreda Dreyfuse ze špionáže. Poslední část výstavy „Éra postpravdy?“ je interaktivní. Návštěvníci si pomocí her a videí mohou vyzkoušet práci ověřovatelů faktů a rozhodovat o tom, které informace budou zveřejněny a které cenzurovány. Budou moci experimentovat s inovativní aplikací, která názorně ukazuje, jak fungují „názorové bubliny“ na sociálních sítích. Na závěr se budeme věnovat současné covidové „infodemii“ a ptát se po úloze dezinformací v době pandemie. Každý z vystavených exponátů nám sděluje něco důležitého a jedinečného o tom, jak chceme vidět svět okolo nás a jak záměrně manipulujeme s obrazem skutečnosti.

 

Visitor experience

Výstava je podnětem k zamyšlení nad tím, jakým způsobem se lži a padělky prezentují a jak a za jakým účelem vznikají. Díky kritickému přístupu, vědeckému poznání nebo prostě jen obyčejné lidské zvědavosti jsou však nakonec vždycky odhaleny. Fake for Real se věnuje také tomu, jak se v dějinách proměňovalo to, jak lidé chápali pravdu i lež a jaké důkazy považovali na přesvědčivé.

Motivy, strategie a nástroje, které podvodníci a padělatelé používají, vycházejí z konkrétních politických a sociálních podmínek. Zdá se však, že sklon věřit lžím a podvodům je společný všem lidem, a stejně tak univerzální jsou i důvody, proč se lidé snaží druhé oklamat. Cílem naší výstavy proto je s pomocí historických příkladů zvyšovat mediální gramotnost a rozvíjet kritické myšlení. Návštěvníci tak budou schopni rozpoznat i dezinformace, s nimiž se setkávají v dnešní době.

 

Kdo jsme

Dům evropských dějin zahájil provoz v květnu 2017 v evropské čtvrti v Bruselu. Expozice provede návštěvníky dějinami 19. a 20. století a seznámí je i s evropské integrace. Muzeum prezentuje dějiny z celoevropského hlediska, zkoumá rozmanitost našeho kontinentu a hledá odlišnosti ve výkladu jeho historie. Zjistěte více informací o nás a o výstavě Fake for Real v Bruselu.

 

 

Praktické informace

Typ expozice: Narativní výstava s muzejními exponáty a s interaktivními a multimediálními prvky, instalovaná „na klíč“
Typ hostující instituce: Muzea, centra s muzejními funkcemi, knihovny

Minimální požadavky na hostující instituce:
• anglicky mluvící místní partner
• přiměřený personál schopný manipulovat s exponáty
• technický personál a zkušení edukátoři schopní realizovat výukové programy
• schopnost zvládat vysokou návštěvnost

Poplatky: Výstava je bezplatná
Délka trvání: Nejméně tři měsíce
Požadovaná plocha: Nejméně 300 m2
Dostupná data: září 2023 až září 2026
Náklady hrazené hostující institucí: jednosměrná přeprava, pojištění výstavy ve vlastních prostorách, údržba na místě, místní propagace, případně dočasné skladování
Příspěvek Domu evropských dějin: Veškerá požadovaná fyzická aktiva: exponáty, texty ve dvou nebo třech jazycích (angličtina + jeden nebo dva místní jazyky), vitríny, instalace, design, audiovizuální vybavení, osvětlení
Partnerství Dům evropských dějin je ochoten s hostující institucí spolupracovat na pořádání doprovodných akcí a dalších souvisejících expozicích.

 

Kontakt: Raluca Neamu – projektová manažerka, putovní výstava/ E-mail - tel: +32 47 47 01 435