Back to top

OSVĚTOVÁ ČINNOST

Osvětová činnost Domu evropských dějin je založena na těchto principech:

  • Přiblížení muzea veřejnosti: Pomocí různých aktivit a projektů se snažíme dostat naše muzeum více do povědomí veřejnosti a zvýšit počet návštěvníků i uživatelů našich internetových stránek. Bereme v potaz i veřejnost, která nepatří mezi tradiční návštěvníky muzeí.
  • Přístupnost: Našim cílem je zajistit stejný přístup všem návštěvníkům bez ohledu na místo jejich bydliště, úroveň vzdělání, věk, etnickou příslušnost, fyzické nebo duševní schopnosti či mateřský jazyk. Při přípravě výstav, služeb a programu muzea vycházíme ze zásad inkluze.
  • Konzultace a výzkum: Osvětovou činnost provádíme na základě konzultací a výzkumu. Snažíme se tak zajistit, aby naše programy a aktivity byly vhodné pro zvolené cílové publikum či skupiny účastníků.
  • Aktivní navazování kontaktů: Dům evropských dějin iniciuje vytváření sítí kontaktů, které usnadňují rozvoj partnerství, spolupráce a vazeb s jinými institucemi a organizacemi.

K aktuálním projektům Domu evropských dějin patří putovní výstava „Fake for Real“, iniciativa „Místa evropské demokracie“ a projekt připravovaný s několika dalšími evropskými muzei, který pod názvem „Throwaway – a history of a modern crisis“ (Nepotřebné vyhodit – dějiny moderní krize) zkoumá dějiny odpadků.

Zobrazit 1 – 1 1 položek