Back to top
Letní uniforma příslušníka vzdušných sil sovětské armády s vlastnoručně zhotovenými řády.
Sovětský svaz (Lotyšsko). 80. léta 20. století
Latvijas Okupācijas muzejs, Riga, Lotyšsko

V letech 1980–81 propukla vlna pouličních protestů, obsazování neobývaných budov a násilných střetů s policií. Mladí lidé nebyli spokojeni se stávajícím systémem, avšak nebyli schopni najít alternativu. Ke krvavým střetům, do nichž se mladí lidé často zapojovali, vedla také nezaměstnanost a rasové a náboženské napětí.

Pro mladé lidi na Východě byl důležitý spíše mír, svoboda a lidská práva. Tato témata sehrála později zásadní úlohu v tamních reformních snahách a hnutích za nezávislost.