Back to top
Pokoj jednoho z „yuppies“ (80. léta 20. století)
Tinker Imagineers, Utrecht, Nizozemsko

Yuppies – odvozeno z young urban professional people – byli těmi, kdo skutečně těžili z hospodářského vzestupu v 80. letech minulého století. Svůj úspěch dávali najevo ve všech oblastech svého života. Typickým výrazem této subkultury, jejího kosmopolitismu a intenzivního vizuálního vnímání byly hypervizuální komerční videoklipy. Jak postupně rostla životní úroveň a bylo překonáno politické rozdělení Evropy, získávala mládež nové příležitosti cestovat za vzděláním a za prací. Na začátku 90. let minulého století se tak objevuje obraz mládeže jako kosmopolitní a otevřené vnějšímu světu.