Back to top
Poslední důlní vůz
Západní Německo, 1976
Ocel
Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur, Bochum, Německo

„Poslední důlní vůz“ symbolizuje úpadek těžkého průmyslu, který měl v kapitalistické Evropě dlouhou tradici. V poválečném období byl těžký průmysl hnacím motorem evropského rozkvětu, avšak v 70. letech jej stále více vytlačovali levnější zahraniční konkurenti, například Tchaj-wan, Jižní Korea či Brazílie. S cílem omezit závislost na dovážené ropě obrátily evropské země svou pozornost k jaderné energii.