Back to top
Válečné zbraně, Světová výstava
Paříž, Francie, 1900
Katalog výstavy
© European Union 2016 / Dům evropských dějin, Brusel, Belgie

Na světové výstavě v roce 1900, na níž byly ke spatření válečné zbraně a koloniální vesnice, bylo citelné soupeření národů a mezinárodní napětí na sklonku 19. století. Tato rivalita dramaticky poznamenala charakter následujícího století.