Back to top
Mapa světa založená na Ptolemaiově „Geografii“
Itálie, asi 1454
Ioannis Rhosos
Ilustrovaný rukopis
Replika
Biblioteca Nazionale Marciana, Benátky, Itálie

Práce starověkých zeměpisců, jako byl Klaudios Ptolemaios (asi 90–170 n. l.), nám umožňují spatřit svět tak, jak byl znám ve starověku. Zachycují pouze části Evropy, Asie a severní Afriky. Pro lokalizaci konkrétních míst používal Ptolemaios systém souřadnic. Jeho mapy sloužily za základ evropské kartografie ještě i po 15. století.