Back to top
„Karafiátová revoluce“
Lisabon, Portugalsko, 25. dubna 1974
Eduardo Gageiro
Fotografie
Reprodukce
Eduardo Gageiro, Portugalsko

V roce 1974 svrhl vojenský puč vládnoucí diktaturu v Portugalsku. Armádním důstojníkům, kteří chtěli zavádět demokratické a hospodářské reformy a zahájit dekolonizaci, se postupně dostalo podpory ze strany široké portugalské veřejnosti. Převážně poklidná „karafiátová revoluce“, nazývaná podle květin, které lidé kladli na zbraně vojáků, přivedla zemi na cestu k demokracii.