Back to top
První evropský pochod proti nezaměstnanosti
Itálie, 1978
Plakát
Reprodukce
International Institute of Social History, Amsterdam, Nizozemsko

Recese, která s sebou nesla růst nezaměstnanosti, stupňující se sociální vyloučení a odcizení, ohrožovala sociální soudržnost. V roce 1978 uspořádalo několik odborových organizací první „evropský pochod proti nezaměstnanosti“. Tato akce svědčila o tom, že odborové hnutí začalo nabývat celoevropského charakteru a vznikalo povědomí o nadnárodních zájmech.