Back to top
Prázdné dálnice o nedělích bez aut
Nizozemsko, 1973
Rob Mieremet
Fotografie
Nationaal Archief, Haag, Nizozemsko

Energetická krize měla přímý dopad na každodenní život občanů, a vlády západoevropských zemí tak byly nuceny jednat. Pořádaly kampaně proti plýtvání a v zájmu úspor paliva zakazovaly používání vozidel v neděli. Krize upozornila bolestivým způsobem na to, do jaké míry byly západní ekonomiky závislé na dovozu energie.