Back to top
První atomová bomba Sovětského svazu
Moskva, Sovětský svaz, 2. pol. 20. stol.
Fotografie
Политехнический музей / Polytechnické museum, Rusko, Moskva

Znovu se vynořily ostré ideologické rozdíly mezi západními liberálními demokraciemi a východním komunistickým systémem, které zvyšovaly nebezpečí, že vypukne nová světová válka.