Back to top
Mapa světa
Čína, 2012
SinoMaps Press
Reprodukce
© European Union 2016 / Dům evropských dějin, Brusel, Belgie

O našem pohledu na svět obvykle rozhoduje místo, kde žijeme. Mapy světa vytvořené mimo Evropu to ukazují mimořádně jasně; náš kontinent se náhle zdá být vzdálený a malý.