Back to top
Vývoj falešných zpráv – cyklus virtuálních prohlídek Domu evropských dějin

V posledním dílu našeho cyklu se zamýšlíme nad aktuálnějšími otázkami – nad svobodou psát a libovolné texty zveřejňovat. Jedná se o absolutní právo? Nebo by mělo mít nějaká omezení? Jsou některé texty čistě destruktivní, nebo je svobodu projevu vždy třeba chránit? Pravděpodobně jste už slyšeli o nenávistných verbálních projevech a falešných zprávách na internetu a sociálních sítích. Rozhodně se však nejedná o nový fenomén...