Back to top
„Baga Nimba” - Niyi Olagunju (nar. 1981), Spojené království / Nigérie, 2019, plastika stařené dřevo a pozlacený bronz
© Dům evropských dějin, Brusel, Belgie

Koloniální dědictví

Evropská koloniální nadvláda nad obrovskými územími po celém světě trvala stovky let. Během té doby plynulo do Evropy bohatství, zatímco místní obyvatelstvo žilo v chudobě a útlaku.

Soška Niyiho Olagunjua vyjadřuje ztrátu identity, kterou způsobil traumatický zážitek kolonizace. Posvátné předměty s hlubokým náboženským a společenským významem skončily jako artefakty ve sbírkách evropských muzeí. Přisvojování africké historie, kultury a tradic a jejich asimilace degraduje původní účel těchto předmětů a vede k pocitu historického vykořenění.

Objevují se žádosti o jejich navrácení, a některé evropské země proto začaly ve svých muzejních sbírkách pátrat po exponátech, které byly získány problematickým způsobem.