Back to top
© The Royal Albert Memorial Museum

City Community Trust

CCT je přední dobročinnou organizací v Exeteru v oblasti zdraví a duševní pohody, která spolupracuje s fotbalovým klubem Exeter City (Football Club) a nabízí lidem každého věku řadu aktivit zaměřených na zdraví, vzdělávání, duševní pohodu a fyzickou aktivitu. Během pandemie COVID-19 obrátila CCT svou pozornost k posílení podpůrných služeb zde v Exeteru a východním Devonu. Celý květen rozváželi nejzranitelnějším lidem v komunitě potraviny a léky a nyní pomáhají izolovaným a zranitelným lidem – Jamie Vittles, Andy O’Doherty a celý tým City Community Trust byli nominováni radním Peterem Hollandem.