Back to top
© Les silos, maison du livre et de l'affiche, Ville de Chaumont, Francie

Breviář s ilustrací znázorňující svatého Martiala, jak se účastní rozmnožování chlebů - Burgundsko, po r. 1481

Kronikář Adémar ze Chabannes tvrdil, že svatý Martial, biskup ze 3. století, který je pohřben v Limoges, byl ve skutečnosti jedním z apoštolů. Adémar mnohé přesvědčil a podařilo se mu tak značně zvýšit prestiž tamního opatství svatého Martiala. Jeho verzi legendy však vyvrátil potulný mnich Benedikt z Chiusy,  který prokázal, že nemá oporu v dřívější křesťanské tradici.