Back to top
© Sakari Kiuru, Finnish Heritage Agency

Třída 3B Německé školy v Helsinkách (Deutsche Schule Helsinki) probírá dne 26. května 2020 v parku Sinebrychoff otázky životního prostředí. Když se v polovině května znovu otevřely školy, pracovaly některé třídy venku a některé uvnitř. V pozadí je učitelka pro zvláštní vzdělávací potřeby Anmol Dogarová.