Back to top
Ochranné oděvy ušité dobrovolníky, Madrid, Španělsko, březen až květen 2020 © Susana Molinero, Madrid

Zdravotnické a další profese, například zaměstnanci v domech pečovatelské služby, se musely vyrovnat s nedostatkem ochranných oděvů. Lidé s potřebnými dovednostmi proto nabízeli svou pomoc a často dokázali vyrobit obrovské množství tohoto nedostatkového zboží.

V Madridu se zorganizovala skupina dobrovolníků a začala šít ochranné oděvy. Ruku k dílu přiložilo také mnoho lidí, kteří měli doma šicí stroj, často seniorů. Tito dobrovolníci koordinovali výrobu a distribuci ochranných oděvů s logem srdce do nemocnic, požárních zbrojnic nebo na policejní stanice a veřejné úřady.

Darováno Domu evropských dějin v Bruselu.