Back to top
© Gašper Lešnik

Zavřené dětské hřiště uprostřed parku

Aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy, bylo zakázáno používat dětská rekreační zařízení. Příslušné orgány je proto zajistily výstražnou páskou.