Back to top

DOSPĚLÍ

Zúčastněte se pravidelných akcí našeho muzea, které Vám dějiny zprostředkují jako nevyčerpatelný zdroj inspirace a podnětů k diskusím a setkáváním.

Každoročně se zapojujeme do muzejních akcí celého města, které pořádá zejména Bruselská muzejní rada, a podílíme se na akcích Evropského parlamentu a institucí EU, jež jsou přístupné široké veřejnosti. Nabízíme také roční cyklus diskusí o historii a program pro veřejnost k dočasným výstavám přizpůsobený jednotlivým kategoriím návštěvníků. Přejeme si rozšířit a obohatit nabídku akcí, a proto spolupracujeme s celou řadou partnerů, kteří se zabývají historií, kulturním dědictvím a kulturou obecně.

Zde jsme připravili přehled nabízených akcí. Po kliknutí na níže uvedený odkaz se zobrazí chystané akce.

  • Tematické prohlídky, Setkejte se s kurátorem, Prohlídky na téma zvolené průvodcem – odborníci Domu evropských dějin zasvěcují návštěvníky do fungování muzea a jeho hlavního tématu, evropských dějin, které zkoumáme z různých úhlů pohledu a na základě zkušeností předchozích generací.
     
  • Konference, diskuse, vzdělávací kurzy – hostující řečníci a řadoví občané analyzují dějiny Evropy a způsob, jakým je naše stálá expozice a dočasné výstavy dokumentují, a poukazují na spojitosti se současností.
     
  • Tvůrčí dílny, umělecká vystoupení, filmová promítání – pozvaní tvůrci hledají průsečík mezi dějinami a uměním a nabízejí neotřelý pohled na expozice muzea.