Back to top

ČASTO KLADENÉ DOTAZY (FAQ)

Praktické otázky

Nová bezpečnostní opatření pro návštěvníky Domu evropských dějin
Jaká je otevírací doba muzea?

Pondělí 13:00–18:00, úterý až pátek 9:00–18:00, sobota a neděle 10:00–18:00

Muzeum je zavřeno v tyto dny: 1. ledna, 1. května, 1. listopadu, 24., 25. a 31. prosince

Kde se nachází Dům evropských dějin

Naše adresa je Rue Belliard / BelliardStraat 135, 1000 Brusel, Belgie

Jaké je telefonní číslo?

+32 2 283 1220

Jakou má Dům evropských dějin poštovní adresu?

House of European History, European Parliament, Rue Wiertz 60, 1047 Brussels.

Kolik je vstupné?

Vstup je zdarma.

Čeká nás bezpečnostní kontrola?
Mohu někde zaparkovat jízdní kolo?

Před Domem evropských dějin bohužel není stojan ani krytý přístřešek pro kola.

Jak dlouho trvá prohlídka Domu evropských dějin?

Přibližně 90 minut.

Jsou v muzeu povoleny batohy, lahve s nápoji a potraviny?

Batohy, jídlo ani potraviny nejsou povoleny a měly by být uloženy v šatně.

Je možné zarezervovat muzeum pro soukromé akce?

V současné době to není možné.

V jakých jazycích jsou k dispozici doprovodné materiály?

Při příchodu obdrží návštěvníci interaktivní tablet ve 24 jazycích, který bude sloužit jako jejich průvodce při prohlídce muzea. Tablety mají zvláštní funkce pro děti a studenty a jsou rovněž vybaveny rozšířenými zvukovými aplikacemi pro návštěvníky se sluchovým postižením. K dispozici je také tištěná brožura, knižní průvodce (za poplatek) a materiály pro rodiny.

Od jakého věku mohou děti navštívit Dům evropských dějin?

Návštěvu muzea doporučujeme od šesti let. Rodiče mohou nicméně považovat některé aspekty stálé expozice za vhodné až pro děti starší jedenácti let.

Jaká pravidla platí pro děti a školní skupiny během návštěvy muzea?

1. Každé dítě mladší čtrnácti let musí být v doprovodu dospělého, který za něj odpovídá po celou dobu návštěvy Domu evropských dějin.

2. Školní skupiny nebo skupiny dětí musí doprovázet nejméně jeden dospělý na:

– pět dětí mladších šesti let nebo na pět žáků mateřských škol;

– deset dětí ve věku šest až čtrnáct let;

– patnáct žáků starších čtrnácti let.

3. Dospělý doprovod musí u své skupiny zůstat po celou dobu návštěvy.

4. Dítě, které se dospělému doprovodu ztratí, přivede pracovník Domu evropských dějin na recepci, kde si jej jeho doprovod po výzvě vyzvedne.

5. Evropský parlament nenese žádnou odpovědnost za úrazy dětí, které se pohybují bez dozoru.

Smí se v muzeu fotografovat?

S výjimkou vstupních prostor a bezpečnostních zón je v muzeu povoleno pořizovat širokoúhlé snímky. Z důvodu ochrany sbírek nebo autorských práv stanovených institucí, která exponáty zapůjčila, jsou některé předměty a výkladní skříně označeny nápisem „nefotografovat“. Fotografování za použití blesku je zakázáno. Upozorňujeme, že zveřejnění snímků předmětů pro odborné účely může vyžadovat uvedení informací o autorských právech. Kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese, kde vám poskytneme více informací: historia-press@europarl.europa.eu

Vybavení

Jsou v muzeu zařízení pro přebalování dětí?

Zařízení pro přebalování dětí jsou ve vstupním prostoru v přízemním podlaží.

Je muzeum přístupné pro dětské kočárky?

Ano, vchod v přízemním podlaží je uzpůsoben pro dětské kočárky.

Jaká podpora je poskytována zdravotně postiženým návštěvníkům?

Všechna naše zařízení a všechny aktivity jsou přístupné návštěvníkům se sníženou pohyblivostí a zvláštními potřebami, včetně osob na invalidním vozíku. Pro osoby se sluchovým postižením jsou na tabletech, které jsou návštěvníkům k dispozici, poskytovány psané komentáře k filmům.

Poskytujete invalidní vozíky?

V našich prostorách jsou k zapůjčení dva invalidní vozíky. Přejete-li si vozík rezervovat, kontaktujte nás prosím pomocí příslušného formuláře. Vzhledem k velké poptávce však doporučujeme přivézt si vozík vlastní.

Po skončení návštěvy

Koho mám kontaktovat v případě ztráty věcí?

Použijte náš kontaktní formulář.

Lze zboží prodávané v muzeu zakoupit také na internetu?

Toto zboží je možné zakoupit pouze osobně při návštěvě muzea.

Mohu dostávat aktuální informace z muzea?

Aktuální informace z muzea naleznete na našich stránkách v oddíle „Zaostřeno na“ a na našem účtu na Facebooku a Twitteru.

Webové stránky a sociální média

Stránky nefungují správně a jsou na nich nefunkční odkazy. Komu to mohu oznámit?

Vzdělávání

Kde získám informace o vzdělávacích aktivitách a výukových materiálech?

Navštivte prosím zvláštní oddíl „FAQ pro pedagogy“.

Skupinové návštěvy

Proč musím dopředu rezervovat návštěvu pro skupinu deseti a více osob?

Důvodem jsou bezpečnostní předpisy. Pokud skupina nebude mít rezervaci, může se stát, že bude muset čekat, až bude v muzeu dostatek prostoru.

Obdržím písemné potvrzení skupinové rezervace?

Potvrzení bude zasláno e-mailem.

Jak dlouho trvá skupinová návštěva?

Přibližně 90 minut.

Jsou k dispozici audioprůvodci?

Při příchodu obdrží návštěvníci interaktivní tablet ve 24 jazycích, který bude sloužit jako jejich průvodce při prohlídce muzea. Tablety mají zvláštní funkce pro děti a studenty a jsou rovněž vybaveny rozšířenými zvukovými aplikacemi pro návštěvníky se sluchovým postižením. Samostatný audioprůvodce pro stálou expozici neexistuje, ale je k dispozici brožura a katalog (za poplatek).

Může si organizace zarezervovat více termínů prohlídek?

Jedna organizace si bohužel nemůže zarezervovat více termínů prohlídek v jednom týdnu. Přejete-li si rezervovat více termínů, kontaktujte nás prosím a upřesněte své požadavky.

Expozice a její obsah

Jaké jsou možnosti výzkumné práce v muzeu?

Zařízení pro výzkum bohužel zatím nemáme. Počítáme však s tím, že příležitosti pro výzkumnou práci budeme moci poskytovat díky partnerským programům a prostřednictvím seminářů.

Jak získám práva na použití fotografií v tištěných publikacích, na internetu nebo pro jiné komerční účely?

Autorská práva na většinu fotografií vlastní třetí strany. Musíte se obrátit přímo na držitele autorských práv.

Jak dlouho trvají dočasné výstavy?

Dočasné výstavy trvají přibližně jeden rok.

Stáže

Co mám udělat, pokud se chci ucházet o stáž v Domě evropských dějin?