Back to top

Граници и мостове – миграция

Възраст: 
12-15, 16-18
Език: 
Dutch, English, French, German
ОПИСАНИЕ

Въпросът за миграцията е гореща тема в Европа днес, но защо? Свидетели сме на едно масово, глобално движение на човечеството, както се вижда от явления като трагичните удавяния в Средиземноморието или т. нар. „изтичане на мозъци“ в самата Европа. Тази тема проучва някои от причините зад тези миграционни движения и ни задава въпроса как бихме могли да разберем по-добре днешните доброволни или принудителни придвижвания на хората в светлината на примерите от европейската история.