Back to top

СЕМЕЙСТВА

Има редица забавни и интерактивни дейности, в които цялото семейство може да участва при посещение в Дома на европейската история. Нашите ресурси от „Пътуване във времето“ дават възможност на младите (и на не толкова младите) да пътуват заедно назад в европейската история, за да станат свидетели на някои от върховете и паденията през миналите векове.

Когато пристигнете на гишето на входа, просто вземете една от раниците за семейства, тръгнете по маршрута за семейства и ще откриете нашите галерии и колекции.

На всеки етаж има специално предвидени за семействата „Места за открития“, предлагащи разнообразни интерактивни дейности с непосредствено участие, които Ви насочват по пътя към нови знания за изложените в съответната зона на музея обекти.

Музеят е приспособен за семейства с деца, като предлага място за смяна на пелени и достъп за детски колички. Препоръчваме децата, които посещават музея, да са навършили шест години. Родителите могат да решат, че някои части от постоянното изложение не са подходящи за деца на възраст под 11 години.

Не забравяйте да проверите в рубриката „Актуално“ за новини за специални прояви за семейства с деца!