Back to top

САМОСТОЯТЕЛНИ ПОСЕЩЕНИЯ

чениците учат най-добре, когато откриват нещо сами. Екипът за обучения на Дома на европейската история разработи две различни комплекта с материали за занимания, които използват подхода с поставяне на въпроси. Те задават въпроси, които дават възможност на учениците задълбочено да проучат историите и съдържанието на музея.

Нашите материали за провеждане на занимания са предназначени за ученици на възраст между 12 и 18 години и са на разположение на френски, нидерландски, английски или немски език. Те се предоставят безплатно на входа на музея. Важно е да посочите броя на копията и езика, когато правите резервацията си.

Намери, анализирай и дискутирай: Този комплект с материали за провеждане на занимания, е насочен към постоянната изложба и активно насърчава учениците да търсят, да разпитват и да анализират историята по независим начин и в малки групи. Придружаващи бележки с насоки за преподавателите са на разположение на нашите интерактивни таблети, които се използват заедно с работните материали. 

Научи повече за ЕС в 12 стъпки: Защо трябва да учим за Европейския съюз (ЕС)? Какво защитава ЕС от гледна точка на поколението на учениците? Как биха искали те ЕС да продължи да се развива, за да бъде по-добро място за живеене? Тези въпроси са в основата на материала, който използва исторически документи и предмети, показани на различни ключови етапи от историята на ЕС. 

„Намери, анализирай и дискутирай“ и „Научи повече за ЕС в 12 стъпки“ са предназначени за обиколка на постоянната изложба с продължителност 90 минути.

Домът на европейската история предлага също така самостоятелни посещения; всеки ученик ще получи таблет, с който да открие, на един от 24-те езика, съдържанието на музея.

Резервацията трябва да бъде направена най-малко четири седмици преди посещението.

Необходимо е да резервирате предварително, за да сте сигурни, че ще извлечете максимална полза от Вашето посещение.

Ако имате въпрос, който не попада в обхвата на посочените по-горе теми, можете да ни изпратите електронно писмо на адрес historia-learning@ep.europa.eu

 

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

Самостоятелните групи в ДЕИ не може да включват повече от тридесет ученици, в зависимост от възможностите към момента, като се изисква по едно придружаващо лице на всеки петнадесет ученици.