Back to top

ПУБЛИКАЦИИ

Домът на европейската история има за цел да разпространява знания за историята на Европа и да предизвиква обществени обсъждания относно трайното присъствие на миналото в днешния свят.

Посредством публикациите посетителите могат да се запознаят отблизо с начина на функциониране на музея, с неговата философия и с неговото съдържание в по-широк смисъл. Освен това по този начин се удължава изживяването и то обхваща и времето преди и след физическото посещение в музея.

В този раздел можете да се запознаете с основните принципи на постоянната изложба в съответствие с ключовите тенденции в европейската история. Важните обекти от изложбата са обяснени с подробни описания и научни статии. 

Предлагаме също така редица документи със становища по разисквания и анализи по въпроси, свързани с Дома на европейската история.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Излъчване 1 - 4 4 елементи
Front cover European Commemoration book

Съграждането на Дома на европейската история

В своята статия Андреа Морк, главен уредник на Дома на европейската история, разяснява теоретичната основа, водещите идеи и основните исторически послания, които са изиграли решаваща роля за постоянната експозиция на новия музей. Прочетете повече

Front cover Past Power book

Предложение за ново европейско послание: Проектът за Дом на европейската история

В тази глава Марти Грау Сегу, член на екипа за академичния проект за Дома на европейската история, изследва „европейската история“ като история, която укрепва ролята на обединението между европейските народи и общества, придавайки смисъл на идеята за Европа като исторически обект, определян от общи елементи, а не като географско положение.Прочетете повече