Back to top

Между властта и диалога: предизвикателствата за Дома на европейската история

Christine Dupont
Статия
21 Септ. 2020
14 pages

Домът на европейската история (ДЕИ) отвори врати за публиката в сърцето на европейския квартал в Брюксел на 4 май 2017 г. Вече е написано много, за да се опише този музей, посветен на историята на Европа и на многобройните предизвикателства, пред които е бил и е изправен. Все още обаче не е публикувана информация за начина, по който музеят се възприема от 493 722 посетители, които са преминали през вратите му от откриването му насам.

Достъпни формати и езици
ОПИСАНИЕ

Тази глава се основава на малък, но съществен набор от коментари, получени от музея от отварянето му до наши дни. Те включват академични и медийни реакции и някои отзиви, получени пряко от посетители по време на обиколки с екскурзовод през залите. Статията ще разгледа глобалния подход на музея и предизвикателствата, пред които е изправен като публична институция, специализирана в областта на историята. Специално внимание ще бъде отделено на музея като единствено по рода си средство със собствени начини на изразяване и комуникация. Описателната линия, дизайнът на залите, колекцията и взаимодействието с посетителите ще служат като призми, през които ще бъдат разгледани някои от основните проблеми, пред които е изправен този вълнуващ, но сложен музей.

© 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/BostonImage Снимков материал: Пол Аштън