Back to top

Формиране на европейския начин на живот – на времето и в наше време

Kieran Burns
Статия
17 Дек. 2019
10 pages

Домът на европейската история беше открит в Брюксел през 2017 г. Той възприема транснационален подход към историята на Европа и в неговото послание Първата световна война е представена като конфликт, който е променил последвалата европейска история и представлява основна част от европейската памет, макар и разглеждана в различни перспективи. Домът на европейската история има за цел да предаде това дълбоко и трайно въздействие, като възприема музеологичен подход, надхвърлящ традиционните граници на националния музей и военния музей, и изтъква въздействието на този конфликт върху живота на редовите европейски граждани.

Достъпни формати и езици
ОПИСАНИЕ

За структурата на постоянната си изложба Домът на европейската история възприема хронотематичен подход. В тази рамка една от основните наративни линии започва от края на XVIII век и третира основните събития на XIX век, големите катаклизми от първата половина на ХХ век, както и следвоенното възстановяване, политическото разделение и повторното обединение на Европа. Тя продължава до ерата на глобализацията и по-обширната европейска интеграция, както и до съвременни събития като Брексит.

Изображение на корицата © Guillaume Baviere 2015 г.