Back to top

Дом на европейската история. Музей като специален отдел на Европейския парламент

Christine Dupont
Статия
27 Юли 2021
13 pages

Домът на европейската история е музей на европейската история, създаден и управляван от Европейския парламент и открит в Брюксел през май 2017 г. Какви са предизвикателствата, пред които е изправена тази конкретна музейна институция?

Достъпни формати и езици
ОПИСАНИЕ

Този материал предлага гледната точка на един от уредниците, който от стартирането на проекта през 2011 г. се труди над разработването и разпространението на съдържанието на този музей. И така музеят е в центъра на статията, първо от гледна точка на неговите колекции и презентации (кой наратив да изберем за историята на Европа?), след това от гледна точка на стандартите, които следва, и на професионалните практики, които насърчава, и накрая от гледна точка на това какво предполага европейската транснационална специфичност на музея, както по отношение на неговото съдържание, така и по отношение на функционирането му в рамките на европейска институция.

Изображение ©: Flickr, лиценз CC. Par Tempo-Team.