Back to top

Дом на европейската история

Dr. Constanze Itzel
Other
3 Май 2018
6 pages

Хранилище на разнообразието и сложността на спомените на Европа. (pp 54 - 59)

Достъпни формати и езици
ОПИСАНИЕ

Домът на европейската история отваря врати за обществеността на 6 май 2017 г. с целта да насърчи гражданите за размисъл и дебат относно историята на Европа и на европейската интеграция. Списанието „Observing Memories“ интервюира неговия началник отдел, д-р Констанце Ицел, относно предизвикателствата пред изграждането на транснационален проект за историческата памет.