Back to top

ПУБЛИКАЦИИ

Домът на европейската история има за цел да разпространява знания за историята на Европа и да предизвиква обществени обсъждания относно трайното присъствие на миналото в днешния свят.

Посредством публикациите посетителите могат да се запознаят отблизо с начина на функциониране на музея, с неговата философия и с неговото съдържание в по-широк смисъл. Освен това по този начин се удължава изживяването и то обхваща и времето преди и след физическото посещение в музея.

В този раздел можете да се запознаете с основните принципи на постоянната изложба в съответствие с ключовите тенденции в европейската история. Важните обекти от изложбата са обяснени с подробни описания и научни статии. 

Предлагаме също така редица документи със становища по разисквания и анализи по въпроси, свързани с Дома на европейската история.

OUR PUBLICATIONS
Излъчване 1 - 3 5 елементи

Fake for Real

Открийте фалшификати от целия ход на историята в нова временна изложба в Дома на европейската история в Брюксел. Научете повече за фалшификатите от Античността до наши дни, научете как да ги откривате и как да се защитавате с критично мислене. 

Неспокойна Младост

През последните 70 години, от зрители младите хора в Европа се превърнаха в творци на историята. Настоящата изложба хвърля поглед върху четири поколения младежи, чието израстване съвпадна с ключови моменти в европейската история: края на 40-те години, 60-те години и 80-те години на миналия век, както и началото на 21-ви век. Тя анализира най-важните знания и опит на младежта: от образованието и намирането на работа до изграждането на самоличност и търсенето на любовта.

Създаване на Дома на европейската история

Сборникът „Създаване на Дома на европейската история“ представя дългия път към създаването на нашия музей. Четиридесет автора описват в 44 статии този завладяващ и сложен процес на развитие, от много различните професионални и лични гледни точки. Те разказват за идеите и предизвикателствата, амбициите и съмненията, пречките и решенията.

Настоящият том бе публикуван, за да отбележи първата годишнина от откриването на Дома на европейската история, успоредно с конференцията “Europe Exposed” („Европа на показ“). Той е разделен на пет части, както е пояснено по-долу.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Излъчване 1 - 3 6 елементи