Back to top

ПУБЛИКАЦИИ

Домът на европейската история има за цел да разпространява знания за историята на Европа и да предизвиква обществени обсъждания относно трайното присъствие на миналото в днешния свят.

Посредством публикациите посетителите могат да се запознаят отблизо с начина на функциониране на музея, с неговата философия и с неговото съдържание в по-широк смисъл. Освен това по този начин се удължава изживяването и то обхваща и времето преди и след физическото посещение в музея.

В този раздел можете да се запознаете с основните принципи на постоянната изложба в съответствие с ключовите тенденции в европейската история. Важните обекти от изложбата са обяснени с подробни описания и научни статии. 

Предлагаме също така редица документи със становища по разисквания и анализи по въпроси, свързани с Дома на европейската история.

OUR PUBLICATIONS
Излъчване 1 - 3 8 елементи
Black cover of catalogue with white objects

„Изхвърляне“ - Историята на една модерна криза

 „Изхвърляне“ е проект, който разкрива скритата история на отпадъците в Европа, като същевременно подчертава значението им като показател за социална промяна. Започвайки с индустриалната революция, проектът „Изхвърляне“ ни отвежда на едно пътуване от оскъдицата по време на войната, преминава през рязкото нарастване на потреблението в годините след войната и завършва с днешната непреодолима криза с отпадъците. В него се показват дълбоките промени в начина, по който сме се справяли с отпадъците през изминалите години, и начина, по който мислим или не мислим за отпадъците. Обръщайки се към миналото, той прави настоящите критики и категоричните призиви за промяна уместни и съдържателни.Прочетете повече

Когато стените говорят!

От пропагандата на световните войни и Студената война до експлозията на културния обмен, туризма и появата на многогласни социални движения след Втората световна война, сложните слоеве на европейското разделение и единство се разкриват в „Когато стените говорят“ чрез набор от плакати от колекцията на Дома на европейската история.Прочетете повече

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Излъчване 1 - 3 13 елементи
Red and white academic journal cover

Утрешната история в музея. Събиране на свидетелства за текущи събития за Дома на европейската история

Този документ допринася за текущата дискусия, посветена на най-добрите практики при събирането на материали, които са от значение за съвременното общество, и документирането на историята в процеса на нейното случване.Прочетете повече

Корица на книгата

Европейска съвест: Биография на Ханс-Герт Пьотеринг

Всеобхватната биография Ein europäisches Gewissen (Европейска съвест) на авторите Михаел Гелер и Маркус Гоншор, с предговор от Доналд Туск, обръща внимание на малки детайли, като изгражда отличен портрет на Ханс-Герт Пьотеринг, бивш председател на Европейския парламент (ЕП) и инициатор на проекта „Дом на европейската история“.Прочетете повече

Реминесценции за Античността в Дома на европейската история: теми, предмети, музеография, музеология

Какво е мястото на Античността в Дома на европейската история? В този материал се анализира визията за Античността, както е представена в Дома на европейската история – музей на европейската история, създаден от Европейския парламент и намиращ се в Брюксел. Авторът на материала е един от уредниците, които от стартирането на проекта през 2011 г. се трудят над разработването и разпространението на съдържанието на този музей.Прочетете повече