Back to top

ПУБЛИКАЦИИ

Домът на европейската история има за цел да разпространява знания за историята на Европа и да предизвиква обществени обсъждания относно трайното присъствие на миналото в днешния свят.

Посредством публикациите посетителите могат да се запознаят отблизо с начина на функциониране на музея, с неговата философия и с неговото съдържание в по-широк смисъл. Освен това по този начин се удължава изживяването и то обхваща и времето преди и след физическото посещение в музея.

В този раздел можете да се запознаете с основните принципи на постоянната изложба в съответствие с ключовите тенденции в европейската история. Важните обекти от изложбата са обяснени с подробни описания и научни статии. 

Предлагаме също така редица документи със становища по разисквания и анализи по въпроси, свързани с Дома на европейската история.

OUR PUBLICATIONS
Излъчване 1 - 3 7 елементи

Когато стените говорят!

От пропагандата на световните войни и Студената война до експлозията на културния обмен, туризма и появата на многогласни социални движения след Втората световна война, сложните слоеве на европейското разделение и единство се разкриват в „Когато стените говорят“ чрез набор от плакати от колекцията на Дома на европейската история.Прочетете повече

Fake for Real

Открийте фалшификати от целия ход на историята в нова временна изложба в Дома на европейската история в Брюксел. Научете повече за фалшификатите от Античността до наши дни, научете как да ги откривате и как да се защитавате с критично мислене. 

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Излъчване 1 - 3 12 елементи
Корица на книгата

Европейска съвест: Биография на Ханс-Герт Пьотеринг

Всеобхватната биография Ein europäisches Gewissen (Европейска съвест) на авторите Михаел Гелер и Маркус Гоншор, с предговор от Доналд Туск, обръща внимание на малки детайли, като изгражда отличен портрет на Ханс-Герт Пьотеринг, бивш председател на Европейския парламент (ЕП) и инициатор на проекта „Дом на европейската история“.Прочетете повече

Реминесценции за Античността в Дома на европейската история: теми, предмети, музеография, музеология

Какво е мястото на Античността в Дома на европейската история? В този материал се анализира визията за Античността, както е представена в Дома на европейската история – музей на европейската история, създаден от Европейския парламент и намиращ се в Брюксел. Авторът на материала е един от уредниците, които от стартирането на проекта през 2011 г. се трудят над разработването и разпространението на съдържанието на този музей.Прочетете повече

Cover of Bien Symboliques journal

Дом на европейската история. Музей като специален отдел на Европейския парламент

Домът на европейската история е музей на европейската история, създаден и управляван от Европейския парламент и открит в Брюксел през май 2017 г. Какви са предизвикателствата, пред които е изправена тази конкретна музейна институция?Прочетете повече