Back to top

ПУБЛИКАЦИИ

Домът на европейската история има за цел да разпространява знания за историята на Европа и да предизвиква обществени обсъждания относно трайното присъствие на миналото в днешния свят.

Посредством публикациите посетителите могат да се запознаят отблизо с начина на функциониране на музея, с неговата философия и с неговото съдържание в по-широк смисъл. Освен това по този начин се удължава изживяването и то обхваща и времето преди и след физическото посещение в музея.

В този раздел можете да се запознаете с основните принципи на постоянната изложба в съответствие с ключовите тенденции в европейската история. Важните обекти от изложбата са обяснени с подробни описания и научни статии. 

Предлагаме също така редица документи със становища по разисквания и анализи по въпроси, свързани с Дома на европейската история.

OUR PUBLICATIONS
Излъчване 1 - 3 7 елементи

When Walls Talk!

From the propaganda of the World Wars and the Cold War to the explosion of cultural exchange, tourism and the emergence of multi-voiced social movements after the Second World War, complex layers of European division and unity are revealed through a selection of posters from the collection of the House of European History.Прочетете повече

Fake for Real

Открийте фалшификати от целия ход на историята в нова временна изложба в Дома на европейската история в Брюксел. Научете повече за фалшификатите от Античността до наши дни, научете как да ги откривате и как да се защитавате с критично мислене. 

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Излъчване 1 - 3 10 елементи
ANABASES journal cover

Реминесценции за Античността в Дома на европейската история: теми, предмети, музеография, музеология

Какво е мястото на Античността в Дома на европейската история? В този материал се анализира визията за Античността, както е представена в Дома на европейската история – музей на европейската история, създаден от Европейския парламент и намиращ се в Брюксел. Авторът на материала е един от уредниците, които от стартирането на проекта през 2011 г. се трудят над разработването и разпространението на съдържанието на този музей.Прочетете повече

Cover of Bien Symboliques journal

Дом на европейската история. Музей като специален отдел на Европейския парламент

Домът на европейската история е музей на европейската история, създаден и управляван от Европейския парламент и открит в Брюксел през май 2017 г. Какви са предизвикателствата, пред които е изправена тази конкретна музейна институция?Прочетете повече

Making HIstories cover - colonial images

Между властта и диалога: предизвикателствата за Дома на европейската история

Домът на европейската история (ДЕИ) отвори врати за публиката в сърцето на европейския квартал в Брюксел на 4 май 2017 г. Вече е написано много, за да се опише този музей, посветен на историята на Европа и на многобройните предизвикателства, пред които е бил и е изправен. Все още обаче не е публикувана информация за начина, по който музеят се възприема от 493 722 посетители, които са преминали през вратите му от откриването му насам.Прочетете повече