Back to top

ПРЕДИШНИ ПРОЯВИ

ПРЕДИШНИ ПРОЯВИ

Излъчване 11 - 20 258 елементи
Man giving tour in museum to colleagues

Обедни обиколки през 2023 г.

24 Окт. 2023 (12:15 - 13:00)
Възрастни
Млади хора

Английски език

Всеки вторник, 12.15 – 13.00 ч.

АВГУСТ Цветно лято

Лято е! Слънцето е високо и залива околния свят с ярките си цветове. Нека видим кои са тези летни цветове чрез музея!

1 август Зелено. Цветът на палмовите листа, които те пазят от слънцето....

Throwaway neon sign

Museum Night Fever 2023

21 Окт. 2023 - 22 Окт. 2023 (19:00 - 01:00)
Възрастни

Visit us through the night with a special programme around the temporary exhibition Throwaway...

Man giving tour in museum to colleagues

Обедни обиколки през 2023 г.

17 Окт. 2023 (12:15 - 13:00)
Възрастни
Млади хора

Английски език

Всеки вторник, 12.15 – 13.00 ч.

АВГУСТ Цветно лято

Лято е! Слънцето е високо и залива околния свят с ярките си цветове. Нека видим кои са тези летни цветове чрез музея!

1 август Зелено. Цветът на палмовите листа, които те пазят от слънцето....

Man giving tour in museum to colleagues

Обедни обиколки през 2023 г.

10 Окт. 2023 (12:15 - 13:00)
Възрастни
Млади хора

Английски език

Всеки вторник, 12.15 – 13.00 ч.

АВГУСТ Цветно лято

Лято е! Слънцето е високо и залива околния свят с ярките си цветове. Нека видим кои са тези летни цветове чрез музея!

1 август Зелено. Цветът на палмовите листа, които те пазят от слънцето....

Man giving tour in museum to colleagues

Обедни обиколки през 2023 г.

3 Окт. 2023 (12:15 - 13:00)
Възрастни
Млади хора

Английски език

Всеки вторник, 12.15 – 13.00 ч.

АВГУСТ Цветно лято

Лято е! Слънцето е високо и залива околния свят с ярките си цветове. Нека видим кои са тези летни цветове чрез музея!

1 август Зелено. Цветът на палмовите листа, които те пазят от слънцето....

Man giving tour in museum to colleagues

Обедни обиколки през 2023 г.

26 Септ. 2023 (12:15 - 13:00)
Възрастни
Млади хора

Английски език

Всеки вторник, 12.15 – 13.00 ч.

АВГУСТ Цветно лято

Лято е! Слънцето е високо и залива околния свят с ярките си цветове. Нека видим кои са тези летни цветове чрез музея!

1 август Зелено. Цветът на палмовите листа, които те пазят от слънцето....

Man giving tour in museum to colleagues

Обедни обиколки през 2023 г.

19 Септ. 2023 (12:15 - 13:00)
Възрастни
Млади хора

Английски език

Всеки вторник, 12.15 – 13.00 ч.

АВГУСТ Цветно лято

Лято е! Слънцето е високо и залива околния свят с ярките си цветове. Нека видим кои са тези летни цветове чрез музея!

1 август Зелено. Цветът на палмовите листа, които те пазят от слънцето....

Pages