Back to top

ЕВРОПА В РАЗВАЛИНИ

В различните сценарии на масова война и тоталитарен терор през първата половина на 20-и век прозират изключителна жестокост и презрение към човешкия род.

Вход в Европа в развалини - трети етаж

ЕВРОПА В РАЗВАЛИНИ

1914 година е повратна за Европа. Европа е постигнала световно господство в политически, икономически и културен план.

Избухването на Първата световна война – първата индустриализирана масова война – причинява безпрецедентно опустошение на бойното поле и в обществата като цяло. Четирите години, през които войната вилнее, разтърсват Европа из основи и я въвличат в световен конфликт от невиждан дотогава мащаб.

ТОТАЛИТАРИЗМЪТ СРЕЩУ ДЕМОКРАЦИЯТА

Вследствие на Първата световна война се разпадат стари империи и се създават нови държави. Пацифизмът и идеята за европейска интеграция придобиват популярност.

Парламентарната демокрация процъфтява в цяла Европа, а Съветският съюз се превръща в първата комунистическа диктатура. Към 1939 г. обаче по-голямата част от тези демокрации са претърпели крах и повечето европейци живеят в условията на авторитарни или тоталитарни режими, които насилствено контролират обществения и личния живот и ограничават свободите на личността.

ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Втората световна война често се окачествява като „тотална война“, при която се заличава разграничението между войници и гражданско население. Милиони хора стават жертва на масови екзекуции, депортиране, глад, принудителен труд, концентрационни лагери и бомбардировки.

По време на нацисткия режим милиони хора загиват вследствие на системно социално и етническо прочистване. Както по отношение на своя мащаб, така и на бюрократичния подход, геноцидът на евреите в Европа е безпрецедентно събитие в историята. В Централна и Източна Европа, която е притисната между националсоциализма и сталинизма, войната е особено брутална.

СЛЕДИТЕ ОТ ОПУСТОШЕНИЕТО

Според оценки по време на Втората световна война загиват 60 милиона души, близо две трети от които са цивилни граждани. Цифрите сами по себе си обаче не могат да предадат в пълна степен размера на личните трагедии, нито катастрофалните последици на тези събития за различни групи хора. Събраните тук предмети разказват скритата зад тези събития човешка история и изправят всеки от нас пред предизвикателството да се замисли за това как хората се справят с травми и загуби от подобен мащаб.