Back to top

Музеи изследват историята на боклука в Европа

Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Защо музеите трябва да говорят за отпадъци? Тема, която по дефиниция е маргинализирана, тъй като се занимава с нещата, които изхвърляме и вече не искаме да виждаме, отпадъците се превърнаха в основен въпрос на нашето време. Музеите са места за учене, размисъл и дебат, пространства, които свързват предмети и истории във времето, затова те са и в уникална позиция да разглеждат тази тема.

От 2021 г. Домът на европейската история се е заел с разработването на мащабен проект, който изследва въпроса за боклука в Европа от историческа перспектива и хвърля светлина върху неговото значение като маркер за социална промяна. Наред с подготовката на временна изложба по тази тема музеят обединява единадесет музеи от десет европейски държави, активни на местно и национално равнище в областта на природната история, етнологията, изкуството и археологията.  Заедно те проучват как техните сбирки, програми и практики могат да се превърнат в стимул за тях да „разговарят за боклука“ по начин, който ангажира тяхната аудитория.

Това паневропейско партньорство ще доведе до съвместното разработване на онлайн платформа, която ще бъде стартирана в началото на 2023 г. успоредно с временната изложба на Дома на европейската история в Брюксел. Паралелно музеите партньори ще разгърнат съвместна програма от събития за европейската публика както онлайн, така и на място.

Партньорите проучват темата за отпадъците от транснационална и трансдисциплинарна перспектива като третират следните теми и цели:

КОЛЕКЦИИ: Създаване на връзки между предметите в различните държави и дисциплини относно характеристиките и значението на отпадъците.

ИСТОРИИ Съсредоточаване върху хората чрез интервюиране на общности в цяла Европа, за да се разбере отношението им към отпадъците.

ЕКОСИСТЕМИ: Споделяне на знания и повишаване на осведомеността за наличието и въздействието на отпадъците върху заобикалящата ни среда.

МРЕЖИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ: Свързване на знанията и практиките за управление на отпадъците от различни езици, региони, дисциплини и общности.

МУЗЕЯТ АКТИВИСТ: Поставяне на устойчивостта в центъра на музейната работа чрез споделяне на най-добри практики и обмен на ресурси.

 

Партньори

 

Австрийски етнографски музей (Volkskundemuseum) (Виена, Австрия)

„В центъра на столицата на Австрия ние сме отворен (с отворено мислене) дом и платформа за минали и настоящи културни и обществени въпроси. Интересуваме се от дискурсите и практиките, които преосмислят аспектите на екологичната и социалната справедливост, както и справедливостта между половете. Да приложим и разискваме тези подходи по въпросите, свързани с отпадъците и боклука, на европейско равнище е чудесно предизвикателство!“

 

Естонски национален музей (Eesti Rahva Muuseum) (Тарту, Естония)

„В нашата постоянна изложба „Срещи“ и чрез временни проекти ние изследваме и темата за човека и околната среда в днешно време. Като подбираме истории от балтийските държави и ги показваме тук в Ради, в пространството на едно бивше летище, превърнато понастоящем в съвсем новия Естонски национален музей в Тарту, ние говорим също за големи процеси и за историята на околната среда.“

 

Музейна фондация „Еторе Гуатели“ (Fondazione Museo Ettore Guatelli) (Озано Таро, Италия)

„През годините музеят „Еторе Гуатели“ често се занимава с въпросите на екологията, отпадъците и боклука. През пролетта на 2022 г. предлагаме изложба, озаглавена „Отпадъци: хора, неща, места“, която също върви по стъпките на Еторе, тъй като интерпретира занимавали го теми от съвременна гледна точка.“

 

Музей на европейските култури – Национални музеи в Берлин (Museum Europäischer Kulturen - Staatlichen Museen zu Berlin) (Берлин, Германия)

„През 2019 г. в МЕК формулирахме концепция за колекция, която определя, освен всичко друго, приоритетните области, които ще формират основата за тематично развитие на колекцията и изложбените дейности на MEK през следващите години. Устойчивостта е една от тези приоритетни области в отговор на важен понастоящем социален проблем, който отразява ежедневните практики на пазене и изхвърляне, както и на ремонт, рециклиране и повторна употреба.“

 

Музей на съвременната история в Целе (Muzej novejše zgodovine Celje) (Целе, Словения)

„В нашия социално ангажиран и ориентиран към бъдещето музей изследваме важни въпроси, свързани с последиците от нашия начин на живот, и се стремим да насърчаваме или улесняваме положителна промяна.“

 

Музей на живота във Валония – провинция Лиеж (Musée de la Vie wallonne - Province de Liège) (Белгия)

„Следващата изложба в нашия музей ще бъде открита през 2022 г. и ще бъде посветена на отпадъците, най-вече във Валония, но също и в Белгия и Европа. Това е причината, поради която с радост ще участваме в този европейски проект и ще почерпим опит от други музеи, като се започне с Дома на европейската история.“

 

Национален музей на румънското село (Muzeul Național al Țăranului Român) (Букурещ, Румъния)

„В Националния музей на румънското село организираме етноложки изследвания и изложби по актуални ключови социално-културни въпроси, като някои от тях са с изследователски фокус, тясно свързан с темата за отпадъците.“

 

 

Природонаучен музей във Виена (Naturhistorische Museum) (Австрия)

„Природонаучният музей се стреми да даде значим принос за устойчивото развитие в Австрия, Европа и света. Стремим се да постигнем тази цел чрез нашите отлични дисциплинарни, интердисциплинарни и основани на участието научни изследвания, като отворим нашите колекции за по-широка аудитория, като използваме цифровите технологии и като прилагаме иновативни, приобщаващи и вдъхновяващи подходи към преподаването на науки и като се превърнем в напълно неутрален по отношение на въглеродните емисии музей до 2030 г.“

 

Национален етнографски музей (Państwowe Muzeum Etnograficzne) (Варшава, Полша)

„Присъединихме се към инициативата на Дома на европейската история, тъй като намерихме връзка между нашите проекти и изложби и това партньорство за историята на отпадъците. Проектът е чудесна възможност за нашия вътрешен „Зелен екип“ – инициатива, насочена към устойчивостта, да създаде размисъл около боклука и шанс за цялата институция да предефинира различните си колекции. За нас е удоволствие да споделим нашия опит и знания с музеи от цяла Европа.“