Back to top

ПАРТНЬОРСКИ ИНИЦИАТИВИ

Домът на европейската история е музей за всички — независимо дали сте от Брюксел или Будапеща, от Гент или Гданск. Приобщаването на хора и общности от близо и далеч е жизненоважен аспект от дейностите на музея. Опитваме се да постигнем това чрез конкретни проекти и онлайн връзки с прояви и партньорски институции в цяла Европа и целенасочена информационна дейност с различни целеви групи непосредствено около нас и в региона като цяло.

Излъчване 1 - 3 3 елементи
Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Музеи изследват историята на боклука в Европа

Партньори: 
Austrian Museum of Folk Life and Folk Art , Celje Museum of Recent History , Estonian National Museum, Ett ...

Защо музеите трябва да говорят за отпадъци? Тема, която по дефиниция е маргинализирана, тъй като се занимава с нещата, които изхвърляме и вече не искаме да виждаме, отпадъците се превърнаха в основен въпрос на нашето време. Музеите са места за учене, размисъл и дебат, пространства, които свързват предмети и истории във времето, затова те са и в уникална позиция да разглеждат тази тема.

Woman recording via mobile phone in museum space

Спомени от влакове

Партньори: 
EUROPALIA

През 2021 г. отбелязваме Европейската година на железопътния транспорт. Програмата „Trains & Tracks“ на EUROPALIA ще проучва въздействието на влаковете върху изкуствата и обществата.