Back to top
80000 страници законодателство на ЕС
Нидерландия, 2003 г.
Рем Кулхас
Дом на европейската история, Брюксел, Белгия

Що е европеизация? Тя е приемането и прилагането на общи закони от всички държави – членки на ЕС, което спомага за все по-голямо сближаване на интересите и увеличаване на приликите. Тези закони, известни като „достижения на правото на Общността“, са развити в продължение на няколко десетилетия и присъединяващите се към ЕС държави трябва да ги въведат в националните си правни системи.