Back to top
Празнуване на Обединението на Германия при Бранденбургската врата
Жил Лаймдорфер
Берлин, Германия, 3 октомври 1990 г.
Снимка
AFP/Getty Images

На 3 октомври 1990 г. Германия отново се обединява като държава. Импулсът за обединението нараства поради масовото преместване на хора от Изток на Запад след падането на Берлинската стена и вследствие на резултатите от изборите през същата година в Източна Германия, които сочат, че гражданите подкрепят обединението. Договорът за обединението се съгласува със следвоенните окупационни сили, а именно със САЩ, Съветския съюз, Франция и Великобритания.