Back to top
Последната руднична вагонетка
Западна Германия, 1976 г.
Стомана
Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur, Бохум, Германия

„Последната руднична вагонетка“ илюстрира упадъка на традиционната тежка промишленост в капиталистическа Европа. През 70-те години на 20-и век тази промишленост, заемала челна позиция по време на следвоенния икономически подем в Европа, е все повече измествана от промишлените сектори на международни конкуренти като Тайван, Южна Корея или Бразилия, които предлагат по-ниски цени. Европейските държави насочват усилията си към ядрената енергия, за да намалят зависимостта си от чуждестранния петрол.