Back to top
Слитък, символизиращ плана „Шуман“
Люксембург, 1953 г.
Желязо
Копие
Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Лозана, Швейцария

Обърнете внимание на изписването на думата EUROP върху този блок желязо от 1953 г. Пропусната е крайната буква – „Е“, която обичайно се пише на френски, или „А“, която обичайно се използва на немски, нидерландски и италиански. Това е ярък пример за компромиса, залегнал в същността на новата Европейска общност за въглища и стомана.